دمای نور چیست؟

دمای نور روشی است برای بیان نوع ساطع شدن نور از منبع روشنائی. آنرا توسط درجه کلوین اندازه‌گیری میکنند و بین ۱,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ واحد میباشد.
به عنوان مثال اگر یک فلز را داغ کنید، شروع به تابش نور میکند بستگی به درجه حرارتی که فلز گرم میشود. درخشش فلز متفاوت میباشد. مثلا نارنجی، زرد یا آبی میدرخشد. دمای رنگ منبع نوری در حقیقت نشاندهنده میزان دمای فلز موقع درخشش میباشد.
دمای نور یک ویژگی مهم و کاربردی رنگ نور میباشد که در حوزه‌های نورپردازی، عکاسی، تصویربرداری، انتشارات، کارخانه‌ها، فیزیک نجوم، باغبانی علمی و باقی فیلدها کاربردی وسیع دارد. دمای رنگ بطور مرسوم با کلوین با سمبول K بیان میگردد که واحد اندازه گیری دمای مطلق است.
دمای نور بیش از ۵۰۰۰ کلوین “دمای سرد” (سفید مایل به آبی) نامیده میشود در حالیکه دمای کمتر و بین ۲۷۰۰ الی ۳۰۰۰ کلوین “دمای گرم” نامیده میشود (سفید مایل به زرد)

درجه حرارت منبع روشنائی
۱۷۰۰ K Match flame, low pressure sodium lamps (LPS/SOX)
۱۸۵۰ K Candle flame, sunset/sunrise
۲۴۰۰ K Standard incandescent lamps
۲۵۵۰ K Soft white incandescent lamps
۲۷۰۰ K “Soft white” compact fluorescent and LED lamps
۳۰۰۰ K Warm white compact fluorescent and LED lamps
۳۲۰۰ K Studio lamps, photofloods, etc.
۳۳۵۰ K Studio “CP” light
۴۱۰۰ – ۴۱۵۰ K Moonlight
۵۰۰۰ K Horizon daylight
۵۰۰۰ K Tubular fluorescent lamps or cool white/ daylightcompact fluorescent lamps (CFL)
۵۵۰۰ – ۶۰۰۰ K Vertical daylight, electronic flash
۶۲۰۰ K Xenon short-arc lamp
۶۵۰۰ K Daylight, overcast
۶۵۰۰ – ۹۵۰۰ K LCD or CRT screen
۱۵,۰۰۰ – ۲۷,۰۰۰ K Clear blue poleward sky

۶۵۰۰

۵۵۰۰

۴۵۰۰

۳۵۰۰

۲۵۰۰

در دماهای مابین ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ کلوین رنگ نور تولید شده “سفید گرم” نامیده میشود و طیف نوری مابین نارنجی و زردسفید پدیدار خواهد شد.

در دماهای ۳۱۰۰ تا ۴۵۰۰ کلوین “سفید سرد” یا “سفید روشن” نامیده میشود.

بیش از ۴۵۰۰ کلوین رنگ نوری که شروع میشود “نور روز” معروف میباشد. نور لامپ با دمای ۴۵۰۰ کلوین و بیشتر نور “آبی-سفید” شروع میگردد که برای ما تداعی کننده نور روز است.

نیلیگو پریزم دمای نور را بصورت پویا از طریق شبکه و اپلیکیشن و Cloud ایجاد میکند

دیدگاه ها غیر فعالند