سرویس رایانش ابری نیلیگو

سرویس کلود یا رایانش ابری نقش بسیار مهمی در سرویسهای اینترنتی علی الخصوص در پدیده نوظهور اینترنت اشیاء بازی می کند. از این رو، نیلیگو نیز بسترهای رایانش ابری را نیز راه اندازی و ارائه کرده است.
در حال حاضر مهم ترین سرویس های ابری ارایه شده توسط نیلیگو در اینترنت اشیاء به شرح زیر است:
  • ارتباط ماشین با ماشین یا به اصلاح M2M با معماری خوشه ای (Cluster)
  • یکپارچگی اشیاء با هم و یکپارچگی اشیاء با دیتابیس ها
  • هوش مصنوعی اشیاء
سرویس M2M در اینترنت اشیاء بسیار رایج شده و اشیاء و دستگاه ها با ایمنی کامل در این بستر ارتباط برقرار می کنند. سرویسی جهت صحبت کردن اشیاء با یکدیگر اما بصورتی کاملا استاندارد میباشد
سرویس یکپارچگی رایانش ابری یا Cloud Integration هم منطق (logic) ارتباط بین اشیاء، دیتابیسها و سرویسها با یکدیگر را ایجاد میکند، زمانبندی میکند، شروط را تعیین میکند و سرویس هوش مصنوعی را به اشیاء متصل میکند.
نیلیگو سال هاست که در زمینه طراحی و تولید محصولات اینترنت اشیاء و همچنین توسعه سرویس کلود فعالیت می کند و سرویس کلود نیلیگو کاملا با محصولات اینترنت اشیاء این شرکت سازگار است و به دلیل اینکه کاملا استانداردهای جهانی در طراحی آن رعایت شده است، می تواند مورد استفاده سایر تولیدکنندگان محصولات اینترنت اشیاء و فعالان این صنعت قرار گیرد. این سرویس با تمام پشتیبانی های لازم از سوی نیلیگو ارایه می گردد.
تجهیزات مورد نیاز
راهنمای استفاده از اپلیکیشن نیلیگو
فهرست