راه اندازی اولیه محصولات روشنایی نیلیگو

راه اندازی محصولات روشنایی نیلیگو برای بار نخست بسیار ساده است. برای این کار، کافی است گام های زیر را انجام دهید:

1. اتصال به برق را قطع کنید

ایمنی از همه چیز مهم تر است. در هر کار برقی مثلا وقتی با سرپیچ کار دارید بهتر است ابتدا برق اصلی آن را قطع کنید تا دچار برق گرفتگی نشوید. 

2. لامپ را به سرپیچ متصل کنید

برای بستن لامپ کافی است آن را به سرپیچ متصل کرده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

3. برق اصلی را متصل کنید

وقتی روشنایی هوشمند پریزم نیلیگو را برای نخستین بار روشن می کنید باید آن را به رنگ صورتی ببینید. 

4. اپلیکیشن موبایل نیلیگو را نصب کنید

اپلیکیشن موبایل نیلیگو را دانلود کرده و نصب نمایید. برای این کار می توانید با لینک زیر به صفحه دانلود این اپلیکیشن مراجعه کنید.

5. روشنایی هوشمند را پیکربندی کرده و از آن لذت ببرید

پس از نصب اپلیکیشن بر روی گوشی موبایل یا تبلت خود می توانید پریزم را پیکربندی کنید. با وجود ساده بودن مراحل، پیشنهاد می کنیم راهنمای اپلیکیشن موبایل نیلیگو را نیز بخوانید. 

راهنمای استفاده از اپلیکیشن نیلیگو
بازگشت به تنظیمات کارخانه
فهرست