حفظ حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی مشتریان مهم ترین اولویت نیلیگو است. به همین دلیل تمام اقدامات امنیتی لازم برای نگهداری امن و جلوگیری از افشاء اطلاعات خصوصی کاربران پیش بینی شده است.

منظور از اطلاعات شخصی بخشی از داده های در اختیار است که می توان با استفاده از آن با کاربر تماس گرفت.

ارایه اطلاعات شخصی لازمه بهره مندی از خدمات نیلیگو می باشد. این شرکت با رعایت امانت داری از این داده ها برای بهبود خدمات و ارتقاء محتوای ارایه شده در سرویس های خود استفاده می کند.

بدیهی است که کاربران در هر زمانی می توانند اطلاعات خود را از نیلیگو پنهان کنند که البته به معنی انصراف از دریافت خدمات و استفاده از محصولات نیلیگو خواهد بود.

اطلاعات کاربران از طریق حساب کاربری آن ها جمع آوری می شود. این اطلاعات در هنگام خرید سخت افزار از نیلیگو یا دریافت خدمات نرم افزاری برای احراز هویت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

با داشتن حساب کاربری می توانید از رویداد هایی مانند ارایه نسخه جدید نرم افزار ها، بسته های تشویقی یا حراج های نیلیگو آگاه شوید.

درباره نیلیگو
ثبت شکایت
فهرست