استانداردهای نیلیگو

در راستای ارتقاء محصولات و خدمات رسانی و در حوزه اینترنت اشیاء، گروه نیلیگو اقدام به استاندارد سازی و اخذ استانداردهای لازمه نموده است. این استانداردها در حوزه های مختلفی اخذ شده یا در حال اخذ شدن میباشند.

خط مشی های تعریف شده

شرکت نیلی گستر امید بعنوان یکی از شرکت های فعال و پیشرو در حوزه ی اینترنت اشیاء با ایجاد تفکر فرایندگرا درکلیه سطوح سازمان در راستای برآورده ساختن الزامات قانونی و درون سازمانی و رعایت اصول مهندسی و کیفی و سر لوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق پیاده سازی روش های وفادارسازی مشتریان و تامین خواسته ها و ایجاد احساس رضایتمندی و اعتماد مشتریان، خود را متعهد به پیاده سازی و اجرای اصول زیر میداند .
 • پیاده سازی و ایجاد انگیزه در بین کارکنان در راستای ایجاد احساس رضایت، وفاداری و احترام در مشتریان
 • رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش درجهت افزایش رضایت کیفی در مشتریان
 • توسعه منابع انسانی ازطریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثربخش علی الخصوص درحوزه های اجرایی
 • فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد مشارکت بین همکاران درتصمیم گیری های سازمانی
 • گسترش استفاده از فناوری های روز دنیا در محصولات تولیدی
 • بهبود مداوم سطح کیفی و تنوع محصولات جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر
 • فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت با شرکت های صاحب نام درمنطقه و جهان
بمنظور دستیابی به اصول بالااین شرکت سیستم مدیریت کیفیت را منطبق باالگوی استاندارد ISO9001:2015 و ISO10002:2012 درکلیه سطوح به اجرا درآورده و بطور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم متعهد میداند همچنین سازمان درابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف کیفی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری ازطریق پایش و اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی را بررسی میکند. اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از همه همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن درجهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند. جهت پیشبرد این سیستم و بمنظور حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی آن به نماینده مدیریت در امور کیفیت اختیارات لازم تفویض شده است.

چشم ا نداز

شرکت نیلیگو به عنوان شرکت پیشرو در حوزه اینترنت اشیا آرمان خود را ایجاد دنیایی جدید با اشیای هوشمند و با کیفیتی میداند که با یکدیگر ارتباط داشته و گفتگو کنند.

ارزش های سازمانی

ارزش های سازمانی به عنوان اصول اساسی حاکم بر سازمان برای افراد درون سازمان ارزش ذاتی داشته و بیانگر باورهای کلی است. ارزش های سازمانی اصول و ارزش‌های اصلی و ماندگار سازمان هستند. منشا این ارزش‌ها درون سازمان است و هیچ ارتباطی به محیط فعلی و شرایط رقابتی سازمان ندارد. به همین دلیل این ارزش‌ها در طول زمان ثابت می‌مانند و قابل تغییر نیستند.
 • پایبندی به ارزش ها و اصول اخلاقی و اسلامی
 • خدمات رسانی صادقانه و شفاف برای کلیه ذینفعان
 • پیشرو بودن و تشویق توانایی و خلاقیت فردی
 • ارائه محصولات با کیفیت عالی با در نظر گرفتن نیازها و خواسته های مشتریان و تلاش در راستای وفادار سازی مشتریان
 • ایجاد سیستم منظم، پاسخگو و مسئولیت پذیر در ارائه خدمات
 • ایجاد ارتباط تنگاتنگ و عمیق بین ذینفعان داخلی و خارجی
 • اصولی که همواره ماندگار هستند مانند : احترام به مشتری، خلاقیت،‌ نوآوری، کارآفرینی، نظم و انضباط
 • حرکت به سوی تعالی و ایجاد بستری برای شکوفایی استعدادهای نهفته پرسنل و ارتقاء سطح دانش آن ها
اینترنت اشیاء چیست؟
UPnP پروتکل
فهرست